Registr střetu zájmu

Registr střetu zájmu

 

 

 

Upozornění!

K 1.09.2017 je účinná novela (č. 14/2017 Sb.) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a k tomuto datu již neposkytujeme podporu registru střetu zájmů. Zřizuje se registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Evidenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti. V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři.

 

S případnými dotazy ke střetu zájmů se tedy prosím obracejte na Ministerstvo spravedlnosti.

 

Více informací a kontakty

 

Centrální registr zákona o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 


Podávání oznámení

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 

  • jiných vykonávaných činnostech,
  • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  • příjmech, darech a závazcích.

 

 

Zákon se vztahuje na veřejné funkcionáře, kterými jsou:

 

  • člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „kraj“), který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn (§ 2 odst. 1 písm. o),
  • člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec“), který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn (§ 2 odst. 1 písm. p),
  • starosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (§ 2 odst. 1 písm. q),
  • vedoucí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy (§ 2 odst. 2 písm. f).

 

 

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

 

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

 

 

Registr oznámení

 

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán.

 

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

 

 

Nahlížení do registru

 

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Lze nahlížet do registru v písemné nebo elektronické podobě.

 

Písemná žádost se podává osobně v úředních hodinách v místě příslušného úřadu, který má povinnost jednotlivé informace zveřejňovat. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.

 

 

Nahlížení do registru v elektronické podobě

 

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla na centrální adrese www.stretzajmu.cz. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.

 

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu). Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

 

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

 

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 48 hodin od prvního přístupu do registru.

 

Aktuality a upozornění

10.06.2011

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR SPUSTILO CENTRÁLNÍ REGISTR EVIDENČNÍCH ORGÁNŮ

Centrální registr evidenčních orgánů byl vytvořen na základě Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 pro zjednodušení přístupu veřejnosti k informacím v jednotlivých registrech oznámení a pro účinnější veřejnou kontrolu veřejných funkcionářů. Centrální registr evidenčních orgánů je pomocníkem, prostřednictvím kterého je možno se dostat přes vloženou WWW adresu přímo na internetové stránky registru oznámení konkrétního evidenčního orgánu.

Celý článek

25.06.2008

Žadatelé o nahlížení do registru již NEMUSÍ na úřad

Přehlasováním prezidentova veta k novelizaci Zákona 159/2006 Sb. O střetu zájmu je platná nová verze zákona, kterou si můžete přečíst v sekci Pro občana - Zákon o střetu zájmů. Obsahuje některé změny, například často diskutované přiznání ředitelů základních a středních škol a také osobní žádost občana, který chce nahlížet do registru.

Celý článek

24.06.2008

Formulář pro oznámení v upravitelné formě

AKTUALIZOVÁNO - Stáhněte si formulář pro podání oznámení také v upravitelné formě DOC, kterou je možno upravit například v MS Word. Lze také stáhnout verzi v PDF, kterou si vytiskněte, dopište údaje, následně naskenujte a nahrajte do registru.

Celý článek

11.06.2008

Sněmovna odmítla Klausovo veto zákona o střetu zájmů

Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala veto prezidenta Václava Klause a znovu schválila novelu zákona o střetu zájmů. Klaus, stejně jako předtím Senát, návrh odmítl mimo jiné proto, že by podle něj museli oznámení o majetkových poměrech podávat i ředitelé základních a středních škol.

Celý článek

06.06.2008

Zvýšený zájem o registraci

Z důvodů zvýšeného zájmu o registraci se doba vyřízení požadavků může prodloužit na několik dní. Děkujeme za pochopení.

Celý článek